O Radzie

2

skad-2

 

Gminna Rada Seniorów liczy 12 radnych, do których należą:

rekomendowani przez UTW

Elżbieta Banasiak (przewodnicząca)

Henryk Gromadzki

Ryszard Lutomirski 

Ellina Łunarska-Borowiecka

rekomendowani przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Maria Rafałowicz

Genowefa Rutkowska (vice-przewodnicząca)

Alicja Bogdan (z oddziału w Baniosze)

Anna Wicik

rekomendowany przez Związek Żołnierzy WP i Związek Kombatantów RP, Inwalidów i Byłych Więźniów

Mirosław Gorbaczuk

Na pozostałe miejsca wskazani zostali:

Andrzej Posiewka – przez Radę Gminy

Marianna Kurek przez Urząd Miasta i Gminy

Helena Garbolewska – przez Dom Pomocy Społecznej

7 marca 2017 roku zmienił się skład naszej Gminnej Rady Seniorów, Franciszka Świątka zastąpiła Alicja Bogdan rekomendowana przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oddział w Baniosze.