O Radzie Seniorów w Górze Kalwarii

Naszym celem jest integracja środowiska seniorów w naszej gminie i wspieranie ich udziału w życiu społeczności lokalnej. Rada ma charakter doradczy, inicjatywny i konsultacyjny dla organów miasta i gminy. Działamy od 23 lutego 2016 roku w składzie

POSIEDZENIA GMINNEJ RADY SENIORÓW

Rada – na posiedzeniach – podejmuje decyzje o głównych kierunkach działania mających wpływać na poprawę warunków życia seniorów.

NASZE  PLANY

 • Wzmacnianie i wspieranie seniorów w życiu społeczności lokalnej naszej gminy.Podejmowanie wielokierunkowych inicjatyw mających na celu coraz większą integrację mieszkańców wsi i miasta.
 • Stworzenie miejskiej strategii polityki senioralnej na najbliższe lata.
 • Utworzenie systemu dostępnej informacji dla wszystkich starszych mieszkańców miasta i gminy.
 • Organizacja spotkań integracyjnych i edukacyjnych dla seniorów 60+.
 • Zorganizowanie w Górze Kalwarii Klubu Seniora zlokalizowanego w miejscu dostępnym dla wszystkich seniorów.
 • Wspieranie wszystkich działań Samodzielnego Publicznego ZOZ, a także władz miasta i gminy mające na celu poprawę opieki lekarskiej przede wszystkim seniorów.
 • Propagowanie w sołectwach naszej działalności również poprzez nasz udział w lokalnych uroczystościach.

GDZIE NAS ZNALEŹĆ

 • podczas zajęć UTW w Ośrodku Kultury, tj. w każdy czwartek w godz. 10.30 – 13.30,
 • w czasie dyżurów w siedzibie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, we wtorki i piątki w godz. 10.00 – 13.00.

128114

Kontakt elektroniczny

 • Elżbieta Banasiak e-mail: elizabetka641@hotmail.com,
 • Genowefa Rutkowska e-mail: emerycigk@op.pl,
 • Ryszard Lutomirski e-mail: ryly@gazeta.pl

Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych seniorów.

Zgłaszajcie nam swoje potrzeby.

Podpowiadajcie, co jeszcze możemy zrobić dla seniorów naszego miasta i gminy .

Nasi patroni i partnerzy:

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria i Rada Miejska

Fundacja ZACZYN

Propozycja do uwzględnienia np. między POSIEDZENIA GMINNEJ RADY SENIORÓW a  NASZE PLANY:

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ

 • realizujemy kilka projektów bardzo przydatnych Gminnej Radzie i seniorom,
 • zorganizowaliśmy udział przedstawicieli Góry Kalwarii w III Ogólnopolskiej Paradzie Seniorów i Pikniku Pokoleń organizowanej przez Fundację ZACZYN,
 • wydajemy gazetkę o działalności Gminnej Rady Seniorów,
 • wystąpiliśmy do władz miasta o lokal dla Klubu Seniora, uzyskując wstępną akceptację,
 • nawiązaliśmy bliską współpracę z kierownictwem SP ZOZ traktując problemy zdrowotne jako jeden z ważniejszych priorytetów naszej działalności,
 • zaawansowane są prace w:

– przygotowaniu informatora dla seniorów o korzystaniu z systemu opieki zdrowotnej NFZ,

– udziale w spotkaniu integracyjnym ze środowiskiem wiejskim,

– promowaniu naszego miasta i gminy na Mazowszu.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*